Hypnos Djup Visualisering

Prova Personutveckling genom hypnos, tex ta bort fobier, obehagliga tankar, målsättning, släppa ilska, hantera stress, och mycket mer. Agneta Wennerbo är utbildad i tekniker som tapping, hypnos, NLP( Neuro Languistic Programming). Vi pratar en stund om vad du vill göra, sen får du hjälp med att bara sjunka ner i djup avslappning. Här kan du läsa en artikel om hypnos som en journalist har skrivit.

Där tittar du på bilder i ditt inre, vi förstärker eller försvagar eller tar bort bilderna. Genom tekniker så programmerar vi om din hjärna att tänka annorlunda till något mycket bättre. Varför inte vara så pass underbar som du vill vara. För en förändring så kan det behövas tre gånger men ibland behövs bara två. När det gäller barn kan det räcka med en gång.

Hypnos är ett full naturligt tillstånd av mental och fysisk avslappning samt med mental fokus där vi kan kommunicera och påverka vårt omedvetna. Denna avslappning kan göras bara för att komma ner i varv för stressade personer men också samtidigt ändra på ohälsosamma beteenden. En session tar 60 minuter med samtal och avslappning.

Det är en avslappningsövning för att komma ner i varv. Hjärnfrekvensen EEG ligger normalt i vaket tillstånd mellan 14-50 som kallas Beta under avslappningen går vi ner till Alfa som ligger melllan 8-12 EEG eller Theta 4-7 cykler per sekund. När vi kommer ner till Delta mindre än 3 så sover vi djupt. Men det gör vi inte här du är fullt medveten hela tiden.