Idrottsmassage Terapeutisk massage på Kungsholmen
  • Terpeutisk Massage
  • Bindvävsmassage
  • Lymfflödesmassage
  • Idrottmassage
  • Djupgpende fotmassage
  • Reflexiologi
  • Klassisk Massage

Vi anpassar oss efter dig först och främst. Idrottsmassage/Terapeutisk går vi in på djupet och jobbar med speciella besvär av muskler. Vi använder oss av triggerpunkter, snabb/hård massage och stretch. Idrottsmassage är en snabbare variant av massage och strävar inte efter få en skön rytm och avslappning som den klassiska massagen har. Bindvävsmassage där jobbar vi med Fascian och kör koppning. Vi suger upp blodet och drar bindväven.  Många tror att de vill ha idrottsmassage för att de vill ha en hård massage, men vår klassiska massage kan vara hård nog. Massage på Kungsholmen är den som du behöver om du har besvär.