Woman doing yoga on jetty

Hatha & Yinyoga

Ordet Hatha är sanskrit, där Ha betyder sol och Tha betyder måne. Syftet med hathayoga är att finna inre lugn genom att balansera energierna från dessa två. Hathayogans mjuka, fysiska positioner (asanas) hålls mer statiskt och utförs i ett lugnare tempo än i andra fysiska och dynamiska yogaformer som exempelvis ashtanga vinyasa. Positionerna kombineras med andningsövningar (pranayama) och olika meditationstekniker för att uppnå balans mellan kropp och sinne. Titti som leder den yoga avslutar med Yin yoga som är en ännu lugnare form av yoga där du stretchar bindväv. Du ligger mellan 3-6 min i varje asana så musklerna totalt slappnar av.