Motiverande Hälsocoaching

Motiverande Hälsocoaching

Under en serie samtal à 45 min, tar vi dig från tveksamhet och inre motstånd, till fokus och motivation till förändring. Metoden är dokumenterat effektiv och leder i de flesta fall till en bestående förändring av vanor, tankemönster och beroenden. 

En serie samtal är i regel fem stycken. Under dessa samtal utgår vi ifrån dig och var du befinner dig idag. Vi börjar med att kartlägga din nuvarande situation, för att sedan hitta din egen motivation, bearbeta tveksamheter och hinder och slutligen komma fram till en väl underbyggd handlingsplan. 

Du kommer att få ökad kunskap om hur du bör äta för att må bra, och vid behov även recept och tips om råvaror och matlagning.

Efter samtalen kommer du ha en ökad motivation och medvetenhet om vad som hjälper dig att förändra din hälsa, samt hur du ska gå tillväga för att nå ditt mål.