Maria_Lindell-2

Marie Lindell Troevi

Maria är nyutbildad hälsopedagog vid Hagabergs Folkhögskola, där hon specialiserat sig på massage, Motiverande (MI) samtal och kostrådgivning. Med en bakgrund som TV-producent och reporter, samt fd. restaurangägare av hälsorestaurangen Matapoteket på Bondegatan, har hon nu
inriktat sig på funktionsmedicin. Det handlar om att se människan som en helhet, där man integrerar kropp, själ och sinne för att uppnå en långsiktig och hållbar hälsa. Massagen går att kombinera med kostrådgivning och även blodanalys vid behov. Maria är också utbildad NLP hypnos practitioner.