young pretty woman looking upwards at a painted carrot tied to a branch. Concrete background. Front view. Concept of reward.

Hormonrådgivning Balansering

Det är många som har obalanser i sina hormoner och få personer får den hjälp de behöver. Komplimentär medicinen har kommit längre i kunskap av mat,tillskott och intag av bioidentiska hormoner. Idag har vi tester som vi kan ta som långt bättre än blodproverna på sjukhusen. Ett av testet är Dutch som är ett torkat urintest som tas under  48 timmar för visa både hur kortisol, östrogen, testosteron, progesteron samt Melantonin beter sig.

Oblanser i hormoner kan leda till värk i kroppen, låg lust, PMS samt hur glädjen försvinner och många fler symtom.

Vi testar Kinesilogist (muskeltest), Kemiskt (blod eller urintest) samt frågar frågor som er oftast tydliga indikationer vilja hormoner som är låga. Vi ger dig ett programm på 12 veckor där ut får näringsrådgining samt vilken mat du bör äta. Behövs det hjälp med att sluta med något så använder vi hypnos som verktyg att förändra beteenden.

Boka in en hormonrådgivning.