photodune-11239659-relax-m

Coaching & Analyser

Coaching Personutveckling genom NLP (Agneta Wennerbo)

Prova Personutveckling genom NLP, tex ta bort fobier, obehagliga tankar, målsättning, släppa ilska, hantera stress, och mycket mer. Agneta Wennerbo är utbildad i tekniker som tapping, hypnos, NLP( Neuro Languistic Programming). Vi pratar en stund om vad du vill göra, sen får du hjälp med att bara sjunka ner i djup avslappning. Där tittar du på bilder i ditt inre, vi förstärker eller försvagar eller tar bort bilderna. Genom tekniker så programmerar vi om din hjärna att tänka annorlunda till något mycket bättre. Varför inte vara så pass underbar som du vill vara. För en förändring så kan det behövas tre gånger men ibland behövs bara två. När det gäller barn kan det räcka med en gång.

Som näringsterapeut så kan jag råda vi eventuella behov.

Coaching (Lena Fjällman)

Om allt var möjligt, vad skulle du helst vilja göra då? Coaching är ett samarbete mellan coach och klient där vi tillsammans jobbar från nuläget mot önskat mål och utveckling. Det är en process där coachen vägleder och frågar så att klienten själv hittar svaren för att komma vidare. Detta leder till personlig utveckling och en ny självkännedom.
Coaching är till för alla människor, för dig och för mig i förhållandet till hela vår omgivning. Det är viktigt att hitta den rätta balansen i livet. Det vill säga mellan arbete och fritid samt i relationer till familj och vänner. Coaching är en beprövad metod som fungerar.

Hormonrådgivning (Agneta Wennerbo)

Vi har ett samtal över hormoner och jag ställer ett antal frågor. Du får råd om vad du ska göra, äta, samt om du behöver ta prover eller inte. Vi sätter upp en plan för dig.

Hormontest Dutchtest

DUTCH analyserar hormonnivåer i torkad urin som tagits vid 4 /5 tidpunkter under ett dygn. Det är både enkelt och praktiskt och har flera specifika fördelar jämfört med prover i blod och saliv. Dutch mäter kortisolet, DHEA, Östrogen alla, Profesteron, Testestron och kortisolers metaboliter.

DUTCH mäter både steroidhormonerna och deras metaboliter, dvs de olika varianter som bildas genom hormonernas väg genom kroppen. Detta ger en mycket mer komplett bild av hormonbildning, omsättning och nedbrytning än att bara få ett ögonblicksvärde på tex östradiol. Genom att både mäta östradiol och östradiolets metaboliter kan vi se om en person har ett eventuellt problem med hormonomsättningen vilket kan indikera en ökad risk för hormonrelaterade sjukdomar. Här kan man då fatta ett informerat beslut om olika livsstilsändringar som kan påverka detta i positiv riktning och motverka framtida problem.

Du kan sen boka tid för hormonrådgivning där vi vi ser på kost, träning, samt vilka örter och vitaminer/mineraler du behöver.

Hårmineralanlys (Agneta Wennerbo)

Med en hårmineralanalys, klipper vi lite hår på baksidan av huvudet ca 2 cm av det innersta håret. Det skickas till ett labratorie i USA som sedan skickar tillbaka en rapport på ett antal sidor där du får reda på vilka din mineralstatus ser ut och vissa gifter och spårämnen. I rapporten står det exakt vad som är obalans och vad det kan medföra, samt vilken mat som rekommenderas/undvikas och vilka vitamin och mineraltillskott du behöver.