photodune-11239659-relax-m

Analyser & Coaching

Coaching och Personutveckling genom NLP (Agneta Wennerbo)

Prova Personutveckling genom NLP, t.ex. ta bort fobier, obehagliga tankar, målsättning, släppa ilska, hantera stress, och mycket mer. Agneta Wennerbo är utbildad i tekniker som tapping, hypnos, NLP (Neuro Linguistic Programming). Vi pratar en stund om vad du vill göra, sen får du hjälp med att bara sjunka ner i djup avslappning. Där tittar du på bilder i ditt inre och vi förstärker, försvagar eller tar bort bilderna. Genom tekniker så programmerar vi om din hjärna att tänka annorlunda i positiv bemärkelse. Du har nu chansen att ta vara på din fulla kraft och bli den person som du vill vara.
För en förändring så kan det behövas tre gånger men ibland behövs bara två. När det gäller barn kan det räcka med en gång.

Som näringsterapeut så kan jag även ge råd vid eventuella behov.

Motiverande Samtal (MI) (Helena Forsell, Maria Troive Lindell)

Under en serie samtal à 45 min, tar vi dig från tveksamhet och inre motstånd, till fokus och motivation till förändring. Metoden är dokumenterat effektiv och leder i de flesta fall till en bestående förändring av invanda beteendemönster, som t.ex. kostvanor, tankemönster och beroenden.

En serie samtal är i regel fem stycken. Under dessa samtal utgår vi ifrån dig och var du befinner dig idag. Vi börjar med att kartlägga din nuvarande situation, för att sedan hitta din egen motivation, bearbeta tveksamheter och hinder och slutligen komma fram till en väl underbyggd handlingsplan. 

Du kommer att få ökad kunskap om vad du ska göra för att må bra, och vid behov även recept och matlagningstips, träningstips eller förslag på hur du kan komma ner i varv om du är stressad.

Efter samtalen kommer du ha en ökad motivation och medvetenhet om vad som hjälper just dig att förändra din hälsa, samt hur du ska gå tillväga för att nå ditt mål. 

Hormonrådgivning (Agneta Wennerbo)

Vi har ett samtal om hormoner och jag ställer ett antal frågor. Du får råd om vad du ska göra, äta, samt om du behöver ta prover eller inte. Vi sätter upp en plan för dig.

Hormontest Dutchtest

DUTCH analyserar hormonnivåer i torkad urin som tagits vid 4 /5 tidpunkter under ett dygn. Det är både enkelt och praktiskt och har flera specifika fördelar jämfört med prover i blod och saliv. Dutch mäter kortisolet, DHEA, Östrogen alla, Profesteron, Testestron och kortisolers metaboliter.

DUTCH mäter både steroidhormonerna och deras metaboliter, dvs de olika varianter som bildas genom hormonernas väg genom kroppen. Detta ger en mycket mer komplett bild av hormonbildning, omsättning och nedbrytning än att bara få ett ögonblicksvärde på tex östradiol. Genom att både mäta östradiol och östradiolets metaboliter kan vi se om en person har ett eventuellt problem med hormonomsättningen vilket kan indikera en ökad risk för hormonrelaterade sjukdomar. Här kan man då fatta ett informerat beslut om olika livsstilsändringar som kan påverka detta i positiv riktning och motverka framtida problem.

Du kan sen boka tid för hormonrådgivning där vi vi ser på kost, träning, samt vilka örter och vitaminer/mineraler du behöver.

Hårmineralanlys (Agneta Wennerbo)

Med en hårmineralanalys, klipper vi lite hår på baksidan av huvudet ca 2 cm av det innersta håret. Det skickas till ett labratorie i USA som sedan skickar tillbaka en rapport på ett antal sidor där du får reda på vilka din mineralstatus ser ut och vissa gifter och spårämnen. I rapporten står det exakt vad som är obalans och vad det kan medföra, samt vilken mat som rekommenderas/undvikas och vilka vitamin och mineraltillskott du behöver.